Λεπτομέρειες » Counter-Strike Portal

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://csvirtual.informe.com/
- Κατηγορία: Gaming
- Περιγραφή: CS
- Μέλη: 89
- Δημιουργήθηκε την: Oct 6, 2010
- Δημοσιεύσεις: 151
- Επισκέψεις: 9730
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Jun 27, 2014
Play initvmaofre for me, Mr. internet writer.
2. | Dec 2, 2013
That's not just the best anewsr. It's the bestest answer!
3. | Nov 30, 2013
You are so awesome for helping me solve this mytsery.
4. | Nov 30, 2013
Articles like this really grease the shafts of knldeowge.
5. | Nov 20, 2013
Weeeee, what a quick and easy sootiuln.
6. | Nov 19, 2013
That's a smart way of thnniikg about it.
7. | Aug 1, 2013
Stay with this guys, you're heinplg a lot of people.
8. | Jul 29, 2013
Very true! Makes a change to see soemnoe spell it out like that. :)
9. | Jul 29, 2013
I might be betanig a dead horse, but thank you for posting this!
10. | Jul 28, 2013
Gosh, I wish I would have had that intromafion earlier!
11. | Jul 27, 2013
Exlremety helpful article, please write more.
12. | Jun 13, 2013
hJHUxy xtxdruemtksl
13. | Jun 8, 2013
uLN6A0 jadnxigouvum
14. | Jun 8, 2013
AKAIK you've got the anwesr in one!
15. | May 28, 2013
3aT3Uz qlbzqgnshgyh
16. | May 28, 2013
That's a creatvie answer to a difficult question
17. | Apr 16, 2013
txXT9r xnkbekhbshhu
18. | Apr 14, 2013
Many many quality pontis there.