Λεπτομέρειες » All About Dragonball

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://dragonball.informe.com/
- Κατηγορία: Anime
- Περιγραφή: Όλα για το Dragonball!
- Μέλη: 44
- Δημιουργήθηκε την: Feb 18, 2011
- Δημοσιεύσεις: 113
- Επισκέψεις: 4945
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Dec 16, 2013
Fred Going forward I will conuinte to comment and post info as before with one exception, I will no longer engage in any dialogue with He-Who-Must-Not-Be-Named. After reading today's posts, I finally realized that there is something seriously wrong with him, and my constant challenging of his “facts” and opinions was only making the situation worse.For those who wish to know – I am not, nor have I ever been, an employee or contractor of the Daily Record or its parent, Gannett. I have no desire to work for them, although I am certain they are a fine organization. I’m just an average citizen who likes to express his opinions on all things political.As anyone who has even seen the play (or movie) 1776, this nation was founded by a group of individuals who agreed on one thing – Freedom from Tyranny, but little else. By debating openly and honestly, they eventually agreed on the most important document in the history of mankind – the Declaration of Independence.A decade later, a similar group of men came together to write a Constitution. Again, there was much debate and disagreement. But again, one of the most important documents of all time was produced, and for over 200 years this nation has grown and flourished as a result.Today, we find ourselves facing many important decisions In NJ, electing a governor and one branch of the legislature. On the federal side, several issues that will permanently reshape America – health care reform, Medicare, climate change legislation, growing national debt, etc.As a state and nation, we are better off if everyone who has an opinion or idea is heard. One of NJ's biggest problems is the general lack of interest in what's going on in our government at all levels.Therefore, I’ve appreciated the opportunity to voice my opinion via your website and blog, and hope to conuinte to do so for a long time to come.Thanks, P
2. | Dec 14, 2013
Great job on all your aquarium vidoes! I enjoy your vidoes and clear detailed explanations. I've had fish, tanks and ponds since I was a child. Keep posting good vidoes and information.
3. | Dec 13, 2013
You think you've got trouble? I'm baitntlg roaches, now the weather's warmed up. It's all very starship troopers. If you don't need that laser, do you think you could pass it over here