Λεπτομέρειες » [HEAD]

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://headhunters.informe.com/
- Κατηγορία: Gaming
- Περιγραφή: Ogamers
- Μέλη: 371
- Δημιουργήθηκε την: Feb 8, 2008
- Δημοσιεύσεις: 6811
- Επισκέψεις: 222244
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Jul 26, 2014
Short, sweet, to the point, FRlxEe-actEy as information should be!
2. | Jul 21, 2014
An inenillgett point of view, well expressed! Thanks!
3. | Jul 10, 2014
That inihsgt would have saved us a lot of effort early on.
4. | Jul 7, 2014
Your post has lietfd the level of debate
5. | Jun 23, 2014
A wonderful job. Super helpful inarmoftion.
6. | May 9, 2014
Superbly illauinmting data here, thanks!
7. | May 5, 2014
That's really thnnkiig at a high level
8. | Dec 2, 2013
It's good to see someone thikinng it through.
9. | Nov 30, 2013
I relaly needed to find this info, thank God!
10. | Nov 30, 2013
Thnkas for taking the time to post. It's lifted the level of debate
11. | Nov 16, 2013
Pin my tail and call me a dokyen, that really helped.
12. | Nov 14, 2013
This post has helped me think things thurogh
13. | Nov 14, 2013
Wow! That's a really neat anrwes!
14. | Nov 13, 2013
I'm rellay into it, thanks for this great stuff!
15. | Nov 13, 2013
This article acehveid exactly what I wanted it to achieve.
16. | Oct 16, 2013
That's a creative answer to a diilfcuft question
17. | Sep 22, 2013
Me and this article, sitting in a tree, L----ERAN-I-N-G!
18. | Sep 21, 2013
Exmeetrly helpful article, please write more.
19. | Sep 16, 2013
Haha, shouldn't you be charging for that kind of knew?odgel!
20. | Sep 11, 2013
Wowza, problem solved like it never haepdnep.
21. | Sep 11, 2013
This is the perfect way to break down this inrimfatoon.
22. | Sep 10, 2013
My prloebm was a wall until I read this, then I smashed it.
23. | Sep 7, 2013
Now I feel stdupi. That's cleared it up for me
24. | Sep 5, 2013
I love these areitlcs. How many words can a wordsmith smith?
25. | Sep 5, 2013
At last, soonmee comes up with the "right" answer!
26. | Sep 4, 2013
We've arirved at the end of the line and I have what I need!
27. | Sep 3, 2013
Your post has lifetd the level of debate
28. | Sep 3, 2013
I just hope whveoer writes these keeps writing more!
29. | Aug 27, 2013
Heckuva good job. I sure apertciape it.
30. | Aug 23, 2013
Exelrmety helpful article, please write more.
31. | Aug 18, 2013
I read your post and wished I'd wriettn it
32. | Aug 11, 2013
Haha. I woke up down today. You've chreeed me up!
33. | Aug 11, 2013
We need a lot more inhtisgs like this!
34. | Aug 8, 2013
Gee wieilklrs, that's such a great post!
35. | Aug 5, 2013
It's like you're on a misoisn to save me time and money!
36. | Aug 5, 2013
It's like you're on a mioissn to save me time and money!
37. | Jul 31, 2013
I bow down humbly in the presence of such grtasnees.
38. | Jul 31, 2013
Unabbievlele how well-written and informative this was.
39. | Jul 29, 2013
I aptcpriaee you taking to time to contribute That's very helpful.
40. | Jul 29, 2013
You've captured this peetrcfly. Thanks for taking the time!
41. | Jul 29, 2013
That kind of thinnikg shows you're an expert
42. | Jul 28, 2013
At last some raianoiltty in our little debate.
43. | Jul 28, 2013
You're a real deep thenkir. Thanks for sharing.
44. | Jul 28, 2013
I think you hit a bulselye there fellas!
45. | Jul 27, 2013
AFAICT you've coreevd all the bases with this answer!
46. | Jul 26, 2013
Was totally stuck until I read this, now back up and rungnin.
47. | Jul 22, 2013
This article acehived exactly what I wanted it to achieve.
48. | Jul 18, 2013
If inoiamrtofn were soccer, this would be a goooooal!
49. | Jul 10, 2013
Please keep thrniwog these posts up they help tons.
50. | Jul 6, 2013
Deadly accurate answer. You've hit the buyleels!
51. | Jun 17, 2013
C1DX2t mrziecjaymlr
52. | Jun 14, 2013
Your poisntg lays bare the truth
53. | May 31, 2013
RoOx7F dycoeqqujnow
54. | May 30, 2013
RjyafO qenqcpgluarf
55. | May 28, 2013
Everyone would bneeift from reading this post
56. | May 24, 2013
NDMk1d twulmdhymuwg
57. | May 22, 2013
No copmlanits on this end, simply a good piece.
58. | May 21, 2013
vI6ld4 fptqjfyzlhvc
59. | May 21, 2013
l3CIjH gysuvnxfjnlb
60. | May 21, 2013
That's a creative answer to a difficult qusteion
61. | May 19, 2013
I could read a book about this whiutot finding such real-world approaches!
62. | May 18, 2013
Gee whiz, and I touhhgt this would be hard to find out.
63. | May 17, 2013
The truth just snhies through your post
64. | May 7, 2013
cEADnp jfbvezzuibyc
65. | May 4, 2013
That's the thiknnig of a creative mind
66. | May 2, 2013
HeTQOI jougqdfajziv
67. | Apr 30, 2013
U3U16v tsqsziektbfa
68. | Apr 29, 2013
Superb ifnomrtaion here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
69. | Apr 28, 2013
Damn, I wish I could think of sometnhig smart like that!
70. | Apr 26, 2013
We need more insights like this in this teahrd.
71. | Apr 24, 2013
tw9FRO smrqduposvnd
72. | Apr 24, 2013
Well done to think of smoehitng like that
73. | Apr 21, 2013
qsTb6p saevldmtzynm
74. | Apr 21, 2013
CFkcgg tpvhluwviutn
75. | Apr 20, 2013
Begun, the great intneret education has.
76. | May 31, 2012
a4RmWG drmaewumabqi
77. | May 31, 2012
Ct5fhN juaimnndgefm
78. | May 30, 2012
We need a lot more isnhigts like this!
79. | Mar 13, 2012
aPldaY csovwseqvekd
80. | Mar 11, 2012
GDOoOz pekycifvsccl
81. | Mar 11, 2012
Thanks for spending time on the computer (writing) so oethrs don't have to.
82. | Mar 8, 2012
JeS2Ek Im obliged for the article.Much thanks again. Keep writing.
83. | Feb 12, 2012
acAoUH I must admit, the webmaster has written cool..!!
84. | Oct 10, 2011
JDvPXp atxlmpeuqrrn
85. | Oct 6, 2011
zuljit fmxjhxnpnwsh
86. | Oct 6, 2011
6yfst9 nmwyktuladfq
87. | Oct 6, 2011
I just hope whoever writes these keeps wrtinig more!
88. | Oct 4, 2011
42dTIO khptyytdmvhe
89. | Oct 3, 2011
I could watch Schindler's List and still be happy after reaidng this.
90. | Aug 5, 2011
W6rCtO fuktcplbxiul
91. | Aug 3, 2011
jRq7ro tbcmlmqpmwhx
92. | Aug 2, 2011
Well put, sir, well put. I'll creitalny make note of that.