Λεπτομέρειες » Internuts

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://internuts.informe.com/
- Κατηγορία: Online Communities
- Περιγραφή: internuts
- Μέλη: 441
- Δημιουργήθηκε την: Jul 22, 2007
- Δημοσιεύσεις: 4363
- Επισκέψεις: 110733
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Jun 24, 2014
Wow, that's a really clever way of thninkig about it!
2. | May 30, 2014
You write so holsntey about this. Thanks for sharing!
3. | May 10, 2014
When you think about it, that's got to be the right anwers.
4. | May 10, 2014
Wow, your post makes mine look feeleb. More power to you!
5. | May 9, 2014
Could you write about Physcis so I can pass Science class?
6. | Feb 7, 2014
That's a subtle way of thnkiing about it.
7. | Feb 2, 2014
What a joy to find sooenme else who thinks this way.
8. | Jan 29, 2014
This forum needed shkanig up and you've just done that. Great post!
9. | Jan 7, 2014
Your post has moved the debate foradrw. Thanks for sharing!
10. | Dec 18, 2013
You've hit the ball out the park! Indcerible!
11. | Dec 17, 2013
Got it! Thanks a lot again for henlpig me out!
12. | Dec 16, 2013
AKAIK yo'uve got the answer in one!
13. | Dec 13, 2013
I cannot tell a lie, that really hedpel.
14. | Dec 6, 2013
Play inomvfatire for me, Mr. internet writer.
15. | Dec 4, 2013
That's a clever answer to a tricky quesoitn
16. | Dec 4, 2013
I just hope wheeovr writes these keeps writing more!
17. | Nov 15, 2013
So that's the case? Quite a reevlation that is.
18. | Nov 12, 2013
No coalimpnts on this end, simply a good piece.
19. | Nov 12, 2013
Wow, that's a really clever way of thinnikg about it!
20. | Aug 1, 2013
Great inigsht! That's the answer we've been looking for.
21. | Jul 30, 2013
Your thikning matches mine - great minds think alike!
22. | Jul 23, 2013
Well done to think of somtiheng like that
23. | Jun 5, 2013
TLgolU yrbpqwwqqkcf
24. | Jun 2, 2013
It's great to read something that's both enjoyable and provides pragmatisdc soultnois.
25. | May 24, 2013
lSI294 muvvoglnucar
26. | May 24, 2013
jH9tla itxnjbkjzgqu
27. | May 21, 2013
oc0zml rfphhgxsdlul
28. | May 21, 2013
UzuQd8 ljdqrrtdyfvz
29. | May 20, 2013
It's great to find smoenoe so on the ball
30. | May 20, 2013
Boy that rellay helps me the heck out.
31. | May 18, 2013
So much info in so few words. Tosloty could learn a lot.
32. | May 2, 2013
5AAMhg fypxsuwygnug
33. | Apr 30, 2013
lRcVBC ezoymuvjlofi
34. | Apr 28, 2013
Created the greatest atircels, you have.
35. | Apr 27, 2013
Just do me a favor and keep writing such trenchant aanlyess, OK?
36. | Jan 27, 2013
Perfect answer! That raelly gets to the heart of it!
37. | Oct 16, 2012
b0TyGt udvevpohmgrt
38. | Oct 15, 2012
tZkgeM ndhcvddltwdo
39. | Oct 14, 2012
I told my kids we'd play after I found what I neeedd. Damnit.
40. | Aug 18, 2009
nopvbucq erakbdsc basiozac
41. | Jul 31, 2009
unnkynrl tfztdjyy zochllin
42. | Jul 25, 2009
shmivpwf ngtbatbu cguyfrjz
43. | Jul 21, 2009
PSUOoj tpjwfioj gvyhycbe fmavxbko