Λεπτομέρειες » 

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://kkwfc.informe.com/
- Κατηγορία: Hobbies
- Περιγραφή: talking place for kkw fc
- Μέλη: 52
- Δημιουργήθηκε την: Mar 31, 2009
- Δημοσιεύσεις: 2154
- Επισκέψεις: 111890
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Nov 25, 2014
Wow! Great thkining! JK
2. | Jun 18, 2014
Yup, that sholud defo do the trick!
3. | Jun 14, 2014
I'm shkecod that I found this info so easily.
4. | Jun 8, 2014
It's great to find soemone so on the ball
5. | Jan 8, 2014
So true. Honesty and everything rezgoniced.
6. | Jan 7, 2014
Your posting really staetghirned me out. Thanks!
7. | Dec 17, 2013
Walking in the precsnee of giants here. Cool thinking all around!
8. | Dec 16, 2013
Thought it wolu'ndt to give it a shot. I was right.
9. | Dec 14, 2013
That's an expert answer to an initeestrng question
10. | Dec 14, 2013
Now I'm like, well duh! Truly thafknul for your help.
11. | Dec 13, 2013
The exirtepse shines through. Thanks for taking the time to answer.
12. | Dec 13, 2013
It's great to find an expert who can exlapin things so well
13. | Dec 12, 2013
Cool! That's a clever way of loonkig at it!
14. | Dec 9, 2013
Thanks for cotrgibunint. It's helped me understand the issues.
15. | Dec 4, 2013
Your's is a point of view where real inelleigtnce shines through.
16. | Dec 4, 2013
Woot, I will cerlainty put this to good use!
17. | Nov 15, 2013
This info is the cat's paamsaj!
18. | Nov 10, 2013
The abiitly to think like that shows you're an expert
19. | Aug 23, 2013
That's an apt answer to an initnesetrg question
20. | Aug 20, 2013
I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very kndaleogewble?
21. | Aug 5, 2013
You're on top of the game. Thanks for shgrina.
22. | Aug 1, 2013
I feel so much happier now I unrsnetadd all this. Thanks!
23. | Jul 29, 2013
Your posting really sthrigatened me out. Thanks!
24. | Jul 7, 2013
I rellay needed to find this info, thank God!
25. | Jun 17, 2013
eZihGg mfcapzivfmxq
26. | Jun 17, 2013
6c6js4 oygulslqwjlh
27. | Jun 15, 2013
Umm, are you raelly just giving this info out for nothing?
28. | Jun 15, 2013
Great thinking! That rlaely breaks the mold!
29. | Jun 13, 2013
eYT0Rn miebtrnoxvcq
30. | Jun 13, 2013
tP6IM0 hsbmlbqrzibu
31. | Jun 11, 2013
ezydBs krsikotmvzmp
32. | Jun 10, 2013
Perefct shot! Thanks for your post!
33. | Jun 10, 2013
Wowza, prbolem solved like it never happened.
34. | Jun 10, 2013
Dude, right on there botrher.
35. | Jun 8, 2013
MdII1T vjrasenmmprv
36. | Jun 8, 2013
This is the prfeect post for me to find at this time
37. | Jun 8, 2013
That's a slick asenwr to a challenging question
38. | Jun 6, 2013
jq00RD fvrsgzaigiaq
39. | May 31, 2013
BPGuRZ wfqfsovcngiz
40. | May 31, 2013
VnH13B xcesyxryckvj
41. | May 30, 2013
yUnZ7j qdwumhdhqiib
42. | May 29, 2013
Thanks alot - your aswenr solved all my problems after several days struggling
43. | May 29, 2013
Your psotnig really straightened me out. Thanks!
44. | May 28, 2013
That's not just logic. That's ralely sensible.
45. | May 24, 2013
ycC6jL wuijawjwgnph
46. | May 24, 2013
Just do me a favor and keep wirtnig such trenchant analyses, OK?
47. | May 24, 2013
xRI8iL uvmfpghapngs
48. | May 22, 2013
Your cranium must be portceting some very valuable brains.
49. | May 21, 2013
XBrJUn ohjkiqoyxrtc
50. | May 19, 2013
BION I'm ipemrssed! Cool post!
51. | May 19, 2013
This is way more hefulpl than anything else I've looked at.
52. | May 17, 2013
That kind of tihnknig shows you're on top of your game
53. | May 3, 2013
Well done to think of somteihng like that
54. | May 2, 2013
Tn9Rd8 wjewuzchqcco
55. | May 1, 2013
E0WtNy tozazhvamhqm
56. | May 1, 2013
AuiGtb ihyfvhvrlbib
57. | Apr 30, 2013
Me and this airtcle, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!
58. | Apr 27, 2013
Whoever edits and publsiehs these articles really knows what they're doing.
59. | Apr 26, 2013
I appreciate you taking to time to cotnrbitue That's very helpful.
60. | Apr 26, 2013
I found just what I was needed, and it was entteraining!
61. | Apr 21, 2013
ZPMe33 xkrrjpbmjbli
62. | Apr 21, 2013
753bLo jbljyrjvjkxk
63. | Apr 20, 2013
That's way the bssetet answer so far!
64. | Oct 14, 2012
OkWdxM gcntbacifngp
65. | Oct 12, 2012
Call me wind because I am aobsluelty blown away.
66. | Sep 21, 2012
cQNNTk eymvjbdqzctd
67. | Sep 19, 2012
LRJxVV iotsgqicpcuc
68. | Sep 19, 2012
Now I feel sutipd. That's cleared it up for me
69. | Apr 27, 2012
FbiBl1 jrqtlxzfwthz
70. | Apr 26, 2012
hOslSo rwdvwwzeyysd
71. | Apr 25, 2012
Furraelz? That's marvelously good to know.