Λεπτομέρειες » forum ladokokoras

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://ladoforum.informe.com/
- Κατηγορία: Computers & Internet
- Περιγραφή: auto einai to forum tou ladokokora
- Μέλη: 0
- Δημιουργήθηκε την: Jul 29, 2010
- Δημοσιεύσεις: 0
- Επισκέψεις: 4527
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Sep 19, 2013
Recently I just quit work and have enough money to combortafly buy whatever clothes, school supplies, and food I need during lunch for school for the whole year. Well the problem is my dad keeps pestering me for all my money and wants me to make an online account so he knows what i buy, how much I have and generally how much he can take from me. He has done the exact same thing with my brother and sister, taking ALL their money they have earned. That would be around $10,000. My sister even got a scholarship that paid her whole first university year and my dad took that money too and put her on student loans. What you guys have to understand is that he is a very hard person to say no to and promises that he will pay for all their university fees. That's very hard to believe since he just bought a new car this year and its going to take him a whole year to pay it off. Obviously he used that money for the car. Well I didnt make the same mistake as my sibling and I basically lied to him about where my money went (told him I had to pay back friends for school trips). He bought that excuse and I withdrew all my money in cash so he cant check my online account and basically hid it in my room. I know thats a little extreme but I worked so hard for that money and let him know how hard I worked for it. Still he thought that he could take it and the thing is, we arent poor or anything, he has a normal job that pays well and the only debt he has is with my siblings. Well now I bought myself an Ipod touch with some of my money (always wanted one and finally had money to buy it) and I tried hard to hide it but he found it. Since then, he is constantly pestering me about why I bought it, Its a waste of money, he could have found a better deal, etc. And since his birthday is coming up, he's asking me to buy him a new ipod touch or give him the one I have. That made me really upset since he has never given me anything for my grade 8 grad, any of my birthdays in high school (I'm a high school senior) even though I let him know the day before that its my birthday, nothing for christmas and I mean nothing, not even a card. He always forgets that I'm graduating this year and i swear I would be so happy if he showed just a little appreciation for his kids with gifts. It's absolutely useless telling him how I feel because it doesnt sink in for him. Ive tried it before and he either became irritated or changed the subject. Now he wants to see his mom back home in Europe and he's planning a month long vacation for himself. He didnt even tell us he is going until I saw him packing and asked. I havent even seen my grandma my entire life and she's the only grandparent I have. My dad says it costs too much to bring the whole family but if he can afford to buy a new car, he can afford to pay for a vacation for his family for once. Sorry for the long read guys, tell me if you think I should continue hiding my money or just give it to him and have nothing for the whole year so he will be happy.
2. | Sep 17, 2013
Hi Bernadette,Thanks for the comments. I sgsuegt reading the article I wrote on plantar fasciitis (below) and following the exercises as a starting point. Hiring a really good fascial therapist who has a successful history treating PF would be a good idea too. I have had great success in treating PF. In most cases, moving out of the acute pain stage within 3-4 sessions. Once you are out of the pain stage, it is time to focus on flexibility and corrective exercises to strengthen the arches, knees and hips. You will find a few in this article.Now, my guess is that you have been wearing shoes with a significant heel lift for many years. (I consider the heel lift of most running shoes to be significant). The heel lift in shoes places your achilles tendon in a shortened position. It does not get stretched out fully when you walk. This is compounded by heel strike. Over time the achilles and lower leg muscles in your calf become somewhat permanently shortened. This is the primary issue that causes PF and just about every other foot pain issue. The shortened state places strain through the plantar fascia and other structures which eventually become inflamed (for lack of a better term). This is also the reason going barefoot is so painful. When you are barefoot, you are forcing the full natural range of motion of your now shortened ankle which places excess stress on the achilles tendon. Plus the muscles of the lower leg and arches are not strengthened to handle this new ROM. So they get fatigued quickly. The key will be to work through the active pain of PF. Then begin a rehab process that focuses on increasing flexibility and strengthening the ankle and calves. When it comes to walking around barefoot: I would keep the amount of time down. Spend 5-10 minutes a day at first and over the course of weeks slowly add more time. It MUST be PAIN FREE. Start buying shoes with less of a heel wedge. Don't make a drastic move from the higher heels you are currently wearing to a zero drop over night. But eventually you will want a zero drop shoe, if your foot can handle it. This is a process that will take at least a year and possibly two years to fully adapt into. I hope this helps. Let me know if you have any more questions. Also, something you didn't mention in the above post. Do you wear orthotics?Jesse James Retherford
3. | Sep 16, 2013
I agree, I turned mine off ahwlie ago and just turned moderation on. I know sometimes when I leave comments I have a hard time getting the jarbled up mess typed in correctly on other blogs!