Λεπτομέρειες » Scum McCloskey's blog

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://scummuffinmccl.informe.com/
- Κατηγορία: Gaming
- Περιγραφή: Scum McCloskey's blog
- Μέλη: 0
- Δημιουργήθηκε την: Feb 11, 2010
- Δημοσιεύσεις: 0
- Επισκέψεις: 8441
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Jun 27, 2014
Hey Kim, sound for the link. Yeah, he's the swipe-master alright.It used to rellay bug me that he was so successful when his talent was very much in doubt, but i remember picking up an issue of X-Force he did a year or so ago, and i had to just laugh at how he avoided drawing feet in EVERY panel. So i just get amusement out of it.Also, it's easy to have a go at him; he's the poster-boy for such behaviour, but there's plenty of lack-luster artists out there who are incredibly popular. THAT bugs me. People look back at Liefeld's work and go 'tut-tut', but there's plenty of it going on today.Dec
2. | Dec 16, 2013
- Hi, I am married to Jessicas cosiun. We came to Jessicas & Ben's wedding from Milwaukee and had a wonderful time. I love this blog and I think it is an amazing way of capturing someones wedding!!! I wish that my wedding could have been posted on a blog like yours. I would definetly keep this going in the future! Thank you for sharing a wonderful wedding story with beautiful pictures!
3. | Dec 13, 2013
3 of 3 people found the floiowlng review helpful I love, they are too adorable, June 11, 2011Bya0 Amazon Verified Purchase() This review is from: I was really nervous that these leg warmers would be too big for my petite 4yr old. A lot of the stores locally told me they don't make leg warmers for ballet in her size. Very disappointed. When we received them in the mail they fit perfectly and were absolutely adorable!!Help other customers find the most helpful reviewsa0Was this review helpful to you?a0 | a0 Yoga Mama says: 1 of 1 people found the floiowlng review helpful Great Colors & Amazing Quality!, December 23, 2010Bya0 This review is from: My 5 year old daughter loves these! She wears them to ballet class and loves wearing them around the house to well basically everywhere. They fit my three year old as well. They're great pulled up as well as scrunched down. Easy to wash and dry and colors retain their brilliance.Help other customers find the most helpful reviewsa0Was this review helpful to you?a0 | a0 CategoriesMain Menu Recent Articles Article Archives
4. | Dec 5, 2013
All that happens is after you enter your open id (in my case, my lrvjnouiael blog) the page reloads with no notification that your comment went through. Which is why I commented twice. I didn't realize the first one went through. It's much easier to just register with intensedebate and comment.
5. | Dec 3, 2013
I would like to use your article tilted Are Your Customers Big Mouths for our quarterly employee newsletter. It is used for internal purposes only and is distributed to our employees via email. I will be sure to include the tag line as requested. Thank you so much and I look forward to following your site now that I have found you.
6. | Dec 2, 2013
Hi Kimberly,Welcome to our open world. I suppose we as a stcoeiy are all going through a process of learning about transparency, both the good and bad aspects. The good news is, your writing is attracting attention and I'm guessing that the majority who read your work or connect with you, like you. At the end of the day it is the trust you personally establish that will draw the right people to you.Those who edit or try to you use your good name to their advantage generally fizzle out over time. People can see through hype.Kevin
7. | May 26, 2013
This could not pssiolby have been more helpful!
8. | May 24, 2013
PgbDJr bbmpkbbjesiy
9. | May 21, 2013
MbYV9n fxhxcnfbmaec
10. | May 20, 2013
I always thgouht that rule #1 for leg warmers was, Never ride in leg warmers'. If it is that cold then tights are best, otherwise leg warmers are for pre-ride only, to be stripped off just before you go. The VLWT (visible leg warmer top) just proves this rule should be only worn over shorts and removed once requisite temperature is achieved pre-ride.Breaking this rule will only end in the chafing at the top of your legs.