Λεπτομέρειες » Fashion Me

- Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://yeko.informe.com/
- Κατηγορία: Online Communities
- Περιγραφή: fashion is in toobling.com,i love to be fahion girl!
- Μέλη: 0
- Δημιουργήθηκε την: May 7, 2010
- Δημοσιεύσεις: 0
- Επισκέψεις: 10418
- Αξιολόγηση: 

Αξιολογήστε το:
- Αξιολόγηση:          
- Σχόλιο:

- Εικόνα επαλήθευσης:
- Κωδικός Επαλήθευσης:
 


Σχόλια Χρηστών:
1. | Jan 7, 2014
It sounds very nice. But women were made for us to love and repsect always. That is what my Dad showed me every day of his life with my Mom. And so that is why I treat my wife the way I do. - your words buddy yet you don't seem to listen to yourself. I'm not a fan of Lady Gaga, but I do know how to not sound like a dick.
2. | Jan 6, 2014
e2€œThe longer I live, the more I reailze the impact of attitude on life. Attitude, to me, is more important than facts. It is more important than the past, the education, the money, than circumstances, than failure, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness or skill. It will make or break a company a church a home. The remarkable thing is we have a choice everyday regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change our past we cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. And so it is with you we are in charge of our Attitudes.e2€9dCharles Swindoll
3. | Aug 27, 2013
If you're looking for more kid-friendly rceipes, Aimee has lots of Easy Recipes Kids Can Cook. There's a little something for everyone in this post. Be sure to check out Katie's tips for getting the kids involved, too, when you're there for the no-sugar popsicles listed above. Carrie's lessons start at the supermarket, and she shares all the fun things she does to make grocery shopping a learning experience. If the thought of having the kids in your space stresses you out, Mandi has a few tricks to help you overcome the stress of having little ones underfoot in the kitchen. Tammy has lists and tips to help you get everything done and keep them all fed, while Jessica is starting to give up control to include her kids. Amy's points on managing a gaggle of kids are also important when there's more than one helper in the kitchen.
4. | Aug 18, 2013
This ing'ihtss just the way to kick life into this debate.